KW 7.1 Release notes

2015-04-23

Khan Wars 7: Krv a Sláva

7.1 Poznámky k vydaniu

 

Nové bane v provincii a kempy žoldnierov pripojené ku hradom  (iba nové svety)

Nové bane v provincii a kempy žoldnierov boli pridané v hre.  Objavia sa okolo hradov hráčov na svetovej mape, keď  odlišné podmienky sú splnené. Prístup k baňam a kempom je cez provinciu hradu.  Útok na baňu v provincii alebo na kemp žoldnierov deaktivuje ich fungovanie. Keď sú plienené, nemôžu byť používané. Aby znova fungovali, musia byť opravené. Keď sú už opravené, je spustená obrana kempu alebo bane pre niekoľko hodín.  Proces opravy môže byť urýchlený mincami. Rytier ho tiež môže urýchliť .

Bane pridávaju bonus prijímu určitého zdroja. Kempy žoldnierov poskytujú prístup k trenovaniu jednej jednotky z každej kategórie jednotiek – pechota, strelci, jazdectvo, stroje obliehania a špeciálne jednotky.   Všetky kempy v jednom hrade su odlišné. Trénovanie je isté ako v budovách trénovania, ale má zvýšené bonusy rýchlosti trénovania.

Je iba jedna baňa pre hrad a tri odlišné kempy žoldnierov, ktoré musia byť objavené hneď, kým nie su už použiteľné. Keď  hrad je opustený alebo dobytý, kempy a bane sú vynulované, a musia byť objavené. Proces objavenia je cez rytiersku misiu.

Každá baňa a každý kemp žoldniero môžu byť vylepšené, aby zvýšili ich bonusy. Každé vylepšenie má odlišnú požiadavku, ktorá musí byť splnená. Vylepšenia môžu byť urýchlené mincami.

 

Získanie hradu (iba svety NOVEJ verzie)

 

Hráči v svetoch novej verzie (svety 20-37) budú automaticky dostávať nový hrad po dosiahnutí úrovní 5, 10 alebo 20.

 

Dobytie hradu (iba svety NOVEJ verzie)

Hráči nebudú mať možnosť dobyť hrad, ak jeho vlastník je aktívny aj v prípade, že znižili jeho lojalitu do 0.

 

Nová technológia mapy, mechanika a grafika

Úplne nová mapa, používajúca novú technológiu, bola vytvorená. Je optimizovaná a má kompatibilitu s mobilnými zariadeniami, úplne novú grafiku, dynamické nakladanie a niektoré nové funkčnosti ako smerová obrazovka pochodov, informácie o pochodoch, ciele pochodov, zmenšenie do minimapy, posielanie okamžitých pochodov. Všetky staré funkčnosti okrem obrazovky globálnych udalostí, prehľadu clean-upu (funkcia ešte je prístupná  cez Prehľad hráča) sú zachované.

 

Úspechy

Nové úspechy boli pridané.

Baby-Sitting systém

Baby-Sitting je systém, ktorý umožňuje hráčovi starať sa o účet iného hráča, kým on nie je online. Hráč, ktorý sa musí starať o účeť iného hráča je Sitter a vlastník účtu je Baby.  Systém je obmedzený a iba jeden hráč môže byť Bbay , ale Sitter sa môže starať o dva účty. Sitting má odlišné oprávnenia a niektoré obmedzenia.

Všimnite si, že Baby-Sitting je obmedzený iba v rámci klanu a je prístupný iba pre členov klanu, ktorí majú väčšiu úroveň ako 10.

 

Nový systém multiúčtu (hráči, ktorí majú rovnakú IP adresu)

Multiúčtový systém bol pridaný a umožňuje dvom hráčom stanoviť, že majú rovnakú IP adresu (to je zákazané pravidlami, ak nie je stanovené).Možnosť obmedzuje pochody medzi týmito hráčmi a spoločné činnosti proti tretej osobe.

 

Kasárne sú teraz rozdelené do dvoch iných budov: Kasárne a Streľnica

Kasárne boli rozdelené do dvoch iných budov: Kasárne pre trénovanie jednotiek pechoty a Streľnica pre trénovanie strelcov.

 

Aktualizácia zisku skúsenosti

Zisk skúsenosti z trénovania jednotiek bol zvýšený o 50% a zisk skúsenosti z bitiek bol znížený  o 50%.

 

Klanové Body

Pridanie klanových bodov je teraz zobrazené pre každého člena klanu na strínke klanu. Toto je viditeľné iba pre členov klanu.

 

Klanové body sú teraz pripojené k hráčom

Keď hráč opustí klan, klanové body, ktoré pridal k hodnoteniu klanov budú stratené.

Body, ktoré boli pridané každým hráčom sú viditeľné v menu klanu.

 

Útok na iných členov klanu

Útočné pochody nebudé k dispozícii, ak vlastník cieľa je z istého klanu.

 

Odstránenie hračových vložených textov (prevencia urážky)

Všetky polia pre texty boli pdstránené: Informácia o hráčovi, Informácia o hrade, Informácia o multuúčte a zmena Rytierskeho mena.

Zmena názov hradu je zachovaná, ale je názov je viditeľný iba pre vlastníka hradu.

Skryté názvvy hradov (prevencia urážky)

Názvy hradov sú rovnaké ako mená hráča na svetovej mape.  Meno bude viditeľné iba pre vlastníka hradu. Na svetovej mape bude menom hráča.

 

Online hodiny

Maximálne povolené hodiný hrania boli odstránené.

Spotreba jedla a aktualizácia kempv

Jedlo v kempoch už nie je pre hodinu, ale je 10% penále zisku jedla 

Hráči nebudú mať možnosť posielať pochod kemp, ak je príliš veľa aktívných pochodov a penále presahuje súčasný príjem jedla.

Kempy zostávajú do 24 hodín

Každý kemp zostane na koordinátoch cieľa do 24 hodín (namiesto 120 hodín*). Potom kemp sa automaticky vráti do hradu, z ktorého bol odoslaný.

 

Nový systém oznamenií

Systém oznamenií je nový. Sú dva typy oznamenia:

  • Flash notifications – ukázané pre krátky čas naspodku obrazovky, majú krátky text a flashy dizajn. Obsahujú udalosti, ktoré nepožadujú interakciu hráča.
  • Oznamenia Správy – Tieto oznamenia požadujú interakciu hráča.

 

Historiaudalostí

Nová mechanika bola pridaná v hre, aby smenšila množstvo oznamení v správach. Tieto sú všetky správy z kategórií Prišli pochody, Rytieri a Dynastie, Trhovisko a Svadba. Historia je prístupná z horného pravého rohu menu drop down.

 

Aktualizácia profilu hráča

Profil hráča bol aktualizovaný novým dizajnom. Týždenné medaily a pohári hodnotenia sú teraz zobrazené na jednej stránke spolu s celou inou informáciou o hráčovi.

Opustenie hradu požaduje úroveň 1 budovy Cirkev

Opustenie hradu teraz požaduje úroveň 1 budovy Cirkev.

Aktualizácia požiadaviek na budovu Cirkev

Budova Cirkev teraz má odlišné požiadavky pre každú úroveň.

Aktualizácia bonusu a vypožítanie panálepríjmu zdrojov

Ich vypočítanie bolo prepracované.

Bot Captcha bol odstránený

Bot Captcha bol odstránený.

Okamžitá armáda a okamžité liečenie (iba v svetoch NOVEJ verzie)

Platená možnosť je teraz aktualizovaná, aby fungovala na základe populácie na fronte namiesto celkového času. Týmto spôsobom možnosť bude mať istú cenu bez ohľadu na bonusy a vylepšenia budov.

Okamžitý bonus príjmu zdrojov (iba v svetoch NOVEJ verzie)

Platená možnosť pre bonus príjmu teraz závisí na rýchlosti sveta.

Okamžité budovanie a okamžité vylepšenie

Platená možnosť pre okamžité dokončenie budovania alebo vylepšenia armády teraz závisí na rýchlosti sveta. Teraz je lacnejšie pre minútu v pomalých svetoch.

Rytierske misie

Trvanie rytierskych misií teraz závisí na rýchlosti sveta.